Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „MÓJ ULUBIONY POLSKI SPORTOWIEC 2020”

  1. Organizator: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bolka I Świdnickiego w Strzelinie

2. Cele konkursu:

– rozbudzenie wyobraźni twórczej wśród dzieci,

– promowanie utalentowanej młodzieży, wrażliwej estetycznie i aktywnej twórczo.

–  inspirowanie młodych twórców do rozwijania umiejętności plastycznych, podejmowania

kreatywnych i odważnych decyzji twórczych.

– konfrontacja dokonań artystycznych w zakresie sztuk plastycznych.

– promowanie sportu wśród dzieci i młodzieży

3. Warunki uczestnictwa:

– Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych w Polsce.

– Każdy uczestnik Konkursu nadsyła jedną pracę wykonaną dowolną techniką z zakresu: malarstwo, rysunek, grafika, wyklejanka, itp.

– Prace biorące udział w Konkursie muszą stanowić własność autora.

– Prace muszą być wykonane indywidualnie. Prace grupowe nie będą dopuszczone do konkursu.

Założenia organizacyjne:

  • Format prac – względnie dowolny, mieszczący się pomiędzy A3 (297 mm  x 420 mm) i  A4 (210mm x 297 mm) ;
  • Praca musi przedstawiać portret lub sylwetkę polskiego sportowca
  • Na odwrotnej stronie pracy powinny być umieszczone następujące informacje (drukowanymi literami):

– nazwa konkursu

– tytuł pracy

– imię i nazwisko autora

               –   wiek autora

– adres autora, jeśli zgłasza swoją pracę indywidualnie

– placówka zgłaszająca prace na konkurs- adres i pieczątka placówki, numer telefonu, imię i nazwisko osoby zgłaszającej

  • Termin ogłoszenia konkursu – 15 marca 2021 r.
  • Termin nadsyłania prac do siedziby organizatora konkursu 15 maja 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego)
  • Termin zgłaszania uczestnictwa w szkole 10.03.2021 (zgłaszamy osobiście u nauczyciela plastyki)

4. Regulamin Konkursu i karta zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej sp5strzelin.szkolnastrona.pl  i są jedynym dokumentem określającym jego zasady.

5. Poprzez zgłoszenie pracy na Konkurs autorzy prac bezpłatnie przenoszą na organizatora prawa

autorskie (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83) oraz akceptują warunki

regulaminu Konkursu, wyrażają zgodę na bezpłatne eksponowanie, publikowanie, powielanie i

wykorzystanie nadesłanych prac.

6. Miejsce nadsyłania prac:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bolka I Świdnickiego w Strzelinie

ul. Brzegowa 67

57-100 Strzelin

z dopiskiem: „MÓJ ULUBIONY POLSKI SPORTOWIEC 2020 R”

7. Organizatorzy przewidzieli nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

8. Konkurs rozpatrywany będzie w trzech kategoriach wiekowych:

-10-11 lat

-12-13 lat

– 14-15 lat

9. Fundatorem nagród jest organizator Konkursu. Nagrody mają charakter rzeczowy.

10. O wynikach Konkursu powiadomimy na stronach

https://sp5strzelin.edupage.org/?
https://www.facebook.com/Publiczna-Szko%C5%82a-Podstawowa-nr-5-im-Bolka-I-%C5%9Awidnickiego-w-Strzelinie-704746472919253

do dnia 5.06.2021r.

11. Prace zgłoszone do Konkursu przechodzą na własność organizatora Konkursu.

12. Do prac należy dołączyć następujące dokumenty: wypełnioną i podpisaną Kartę zgłoszenia.

13. Pytania i wątpliwości dotyczące Konkursu prosimy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres:

sp5strzelin.konkurs@o2.pl

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab