Obchody Narodowego Dnia Niepodległości

Święto Odzyskania Niepodległości przez Polskę, to jedno z najważniejszych świąt. Mimo trudnego czasu i obostrzeń uczniom edukacji wczesnoszkolnej udało się przeżyć ten dzień bardzo uroczyście. W piątek odbyło się przedstawienie przygotowane przez uczniów klas drugich. Przedstawienie pełne patriotycznych wierszy, wzruszających pieśni patriotycznych urozmaicił biało-czerwony taniec oraz odśpiewany wspólnie „Mazurek Dąbrowskiego”.

Tekst : Anna Andrzejewska
Organizatorzy obchodów: Anna Andrzejewska, Marta Maj
Redakcja: Anna Hryniewiecka, Ksenia Słowińska