Nie zwalniamy! Wsiadaj do logopedycznego pociągu!

Marzec był …..  (sami wybierzcie określenie: ciekawym? szalonym? nieprzewidywalnym?) miesiącem. Jednak, nie oznacza to, że nie ćwiczymy dalej. Rodzice/Opiekunowie/Dzieci, które nie dołączyły na naszą grupę logopedyczną, stale do tego zachęcam (link został wysłany do każdego rodzica przez e-dziennik). Udostępniam tam materiały z zakresu ćwiczeń funkcji poznawczych, ale także ćwiczeń logopedycznych. Poza działaniami na grupie, chętnych rodziców ponownie proszę o przesłanie na e-dziennik adresów e-mail, abym mogła udostępnić indywidualne materiały dla każdego dziecka.

Tradycyjnie,  zobaczcie co działo się u nas w marcu – trochę w szkole, trochę w domu:)! Obchodziliśmy (co prawda na odległość) również Światowy Dzień Zespołu Downa, po których zdjęciach to widać?