„Najciekawsza Kartka świąteczna” konkurs organizowany przez Szkołę Podstawową nr 6

Celem konkursu jest :

– utrwalenie pięknych, ponadczasowych tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia

– zachęcanie do rozwijania inwencji twórczej i poczucia estetyki

– prezentacja różnorodnych form i technik plastycznych

– dostarczenie przeżyć emocjonalnych i estetycznych

Technika :

– malarstwo, grafika, rysunek piórkiem i tuszem, techniki mieszane- bez grafiki komputerowej, wyklejania materiałami sypkimi i bez elementów gotowych

Format :

– A5 (148 mm x 210 mm) format A5 to format zeszytu

– A6 (105 mm x 148 mm)

Dostarczenie prac :

Prace należy sfotografować lub zeskanować i przesłać na e- mail: i.kubiak@sp6glogow.edupoczta.pl do 10 grudnia 2020 r. do godziny 15.00.

Zdjęcia prac dostarczone po terminie nie będą oceniane.

Kryteria konkursu :

– zgodność z tematem

– interpretacja własna tematu

– walory artystyczne

– prace nie mogą zawierać gotowych elementów, rozpatrywane będą tylko prace indywidualne

Nagrody :

Świetlicowa komisja konkursowa dokona oceny zdjęć wykonanych prac plastycznych i wyłoni zwycięzców. Laureaci konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy i drobne nagrody rzeczowe. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. O wynikach konkursu świetlice szkolne zostaną poinformowane telefonicznie w dniu 14 grudnia.

Uwaga!

Nadesłanie prac jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikacje pracy na stronie internetowej SP nr 6 i danych osobowych uczestnika oraz akceptacje regulaminu.

Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielają nauczyciele świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej nr 6, telefon kontaktowy- 076 833 30 37