Mikołajkowy turniej “dwóch ogni” kl. IV i V

W dniu 9 grudnia w naszej placówce odbył się Turniej Mikołajkowy .W zawodach brali udział uczniowie klas IV i V. Zawody odbywały się w systemie gry „ każdy z każdym „ obowiązywał regulamin ustalony przez organizatorkę. Zespoły klasowe były ubrane w czapki mikołajowe , panowała miła świąteczna atmosfera. W meczu finałowym spotkały się reprezentacje klas 4b i 5a . Ostatecznie po emocjonującej grze zwyciężyła klasa 5a Organizatorzy i sędziowie wybrali najlepsza zawodniczkę turnieju Lenę Skibę oraz najlepszego zawodnika – Alexa Sienko. Rada Rodziców ufundowała dla każdej klasy puchary oraz dla wszystkich uczestników słodycze.

Celem turnieju była popularyzowanie wśród młodzieży gier zespołowych oraz zabawa w duchu rywalizacji fair play. Ideą tegorocznego turnieju było zintegrowanie środowiska klas 4 i 5 naszej placówki poprzez zabawę sportową . Cele postawione przez organizatorkę turnieju zostały zrealizowane, a przyjazna atmosfera, w której odbyły się zawody zachęca do działań w celu organizacji tego typu imprez

Ze sportowym pozdrowieniem

Dorota Jagiełło