MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY “ZAJĄCA CZAS”

Na przełomie marca i kwietnia 2019 roku wychowawczynie świetlicy zorganizowały konkurs pt.: “Zająca Czas”. Dla organizatorów istotne było zachowanie tradycji wykonywania dekoracji wielkanocnych oraz kształtowanie aktywnej i twórczej postawy najmłodszej części społeczeństwa  wobec sztuki związanej z obrzędami okresu Wielkiej Nocy. Była to również dla dzieci możliwość  zaprezentowania swoich wytworów.

Gratulujemy laureatom chęci do pracy, talentu oraz odwagi.

Podczas uroczystości wręczenia dyplomów i nagród gościli u nas laureaci, ich opiekunowie, rodzice, jury oraz pani dyrektor, która osobiście gratulowała młodym artystom sukcesu. Dzięki wsparciu finansowemu, jakie otrzymałyśmy od Rady Rodziców, zakupione zostały atrakcyjne nagrody oraz słodki poczęstunek dla naszych gości, za co serdecznie dziękujemy!