Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

W 1913 roku odbył się I Międzynarodowy Kongres Opieki nad Dzieckiem. W 1920 roku powstał Międzynarodowy Związek Pomocy Dzieciom. Związek ten trzy lata później, uchwalił dokument zwany Deklaracją Praw Dziecka, który przyjęty został przez Ligę Narodów. Katalog praw dziecka poszerzony został poprzez wprowadzenie Deklaracji Praw Dziecka ONZ w 1959 roku. Najistotniejszym dokumentem jednak jest uchwalona w 1989 roku KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA. Ustaliła ona status prawny i społeczny dziecka w oparciu o istniejące międzynarodowe regulacje oraz współczesne koncepcje wychowania. 19 listopada w naszej szkole świętowaliśmy rocznicę uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka wykorzystując kolor niebieski we wszelkich możliwych działaniach podejmowanych w ramach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka, jako symbolu solidarności ze wszystkimi dziećmi na świecie, również tymi, których prawa nie są przestrzegane. Tego dnia uczniowie i nauczyciele przyszli do szkoły ubrani na niebiesko.