Międzynarodowy Dzień Alfabetyzacji

W dniu 26.09.19 zostały wręczone nagrody w konkursie “Moja ulubiona literka”, organizowany z okazji Międzynarodowego Dnia Alfabetyzacji.

Oto laureaci konkursu:

I. Hanna Dęblińska klasa 2b

II. Weronika Cierpikowska 2a

III. Aleksander Cierpikowski 2a

Wyróżnienie: Lena Skiba 2b

Skład Szkolnej Komisji konkursowej:

Magdalena Narowska

Anna Zdebiak

Malwina Rychta-Zielona

Elżbieta Salomon

Organizatorzy:

Anna Hryniewiecka

Ksenia Słowińska

 

Najważniejsze zasady konkursu:

 

Cele konkursu:

1. Promowanie czytelnictwa.

2. Rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci.

3. Rozwijanie umiejętności plastycznych.

 Uczestnicy konkursu:

1. Konkurs adresowany był do uczniów klas 2. Szkoły Podstawowej nr 11 w Głogowie.

2. 3 miejsca główne wyłoniło jury.

IV. Warunki uczestnictwa:

1. Na konkurs zgłaszano indywidualne prace plastyczne wykonane samodzielnie, dowolną techniką, w formacie A4, przedstawiające ulubioną literkę.

2. Na odwrocie pracy umieszczono dane: imię, nazwisko i klasę.

3. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu oraz zamieszczanie zdjęć autorów i ich prac na stronie internetowej szkoły.