Międzynarodowa wymiana kartek

Już od trzech lat, na przełomie listopada i grudnia, nasi uczniowie wysyłają w świat świąteczne życzenia po angielsku. Co roku szukamy partnerskiej szkoły w Europie, żeby wymienić się bożonarodzeniowymi kartkami. W tym roku ten edukacyjny projekt został poszerzony o pisanie listów  Uczniowie klas 2, 3, 4, 5 oraz 8 oprócz kartek świątecznych, przygotowali listy w języku angielskim, w których pisali o sobie, swojej rodzinie, zainteresowaniach, oraz pytali swoich rówieśników o wszystko co ich interesowało. W sumie napisali 70 listów do uczniów w Turcji, we Włoszech i na Litwie. Wymiana listów ma zapoczątkować regularną korespondencję mailową, która uatrakcyjni naukę języka angielskiego, poszerzy horyzonty, zaznajomi z inną kulturą. W tym celu zarówno uczniowie z zagranicy jak i nasi, załączyli w swoich listach adresy mailowe umożliwiające rozwinięcie korespondencji.

Dzieci bardzo przyłożyły się do tego zadania. Wiele kartek listów to prawdziwe dzieła sztuki! Nie brakowało kartek z załączonymi drobnymi upominkami, listów ozdobionych rysunkami i naklejkami, oraz napisanych na ozdobnym papierze. Listy oraz kartki zostały wysłane 25 listopada. Szkoły w Turcji i we Włoszech również już wysłały do nas swoje dzieła  Czekamy z niecierpliwością ! Joanna Ujazdowska – Koordynatorka projektu Kartki świąteczne dzieci wykonały pod okiem pani Małgorzaty Kałamajki