MARATON PISANIA LISTÓW AMNESTY INTERNATIONAL

MARATON PISANIA LISTÓW AMNESTY INTERNATIONAL 
 
10 grudnia 1948 roku  Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło  Powszechną Deklarację Praw Człowieka. Dla upamiętnienia tego wydarzenia co roku właśnie 10 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. I w okolicach tej daty organizacja Amnesty International mobilizuje ludzi na całym świecie do solidarnego przeciwstawienia się naruszeniom praw człowieka. Miliony osób na całym świecie wysyłają listy i petycje do odpowiednich władz we wskazanych krajach, tak by skierować ich uwagę na naruszenia praw człowieka. Już po raz piąty Szkoła Podstawowa nr 11 w Głogowie włączyła się w największą globalną akcję, jaką jest Maraton Pisania Listów Amnesty International. Podczas Maratonu 2019, który rozpoczął się w naszej szkole 3 grudnia, piszemy listy w sprawie młodych osób z 10 państw, których prawa człowieka zostały złamane. Akcja zakończy się 13 grudnia.