KONSULTACJE DLA RODZICÓW

ZAPRASZAMY RODZICÓW NA KONSULTACJE Z WYCHOWAWCAMI I NAUCZYCIELAMI

 05.12. 2017 WTOREK GODZ. 16.30

Przypominamy, iż terminarz wszystkich zebrań i konsultacji został przekazany rodzicom na pierwszym zebraniu oraz znajduje się na stronie internetowej szkoły (pasek z lewej strony u dołu).