Konkursu dla młodzieży o nagrodę im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki

W imieniu Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, organizatora corocznego konkursu dla młodzieży o nagrodę im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki, serdecznie zapraszam uczniów SP 11 do wzięcia w nim udziału.

XVI edycja konkursu o nagrodę im. bł. księdza Jerzego Popiełuszki “Pomóż ocalić życie bezbronnemu” zostanie rozstrzygnięta w dwóch przedziałach wiekowych: szkoła podstawowa kl. 4-8 / szkoła ponadpodstawowa oraz w trzech kategoriach:

  • Literackiej: wiersz, opowiadanie, nowela, reportaż, gazetka szkolna;
  • Plastycznej: plakat, grafika, malarstwo, montaż, gablota szkolna czy parafialna;
  • Multimedialnej: strona internetowa, film, program radiowy, program multimedialny.

Termin nadsyłania prac mija 20 marca 2020 r. ( do tego czasu składamy prace u nauczyciela plastyki) Uroczyste wręczenie nagród nastąpi na przełomie maja i czerwca podczas gali finałowej konkursu w Krakowie.

Za zajęcie I, II, III miejsca w każdym z dwóch przedziałów wiekowych oraz każdej z kategorii przewidziane zostały nagrody:
miejsce I – 1500 zł, miejsce II – 1200 zł, miejsce III – 900 zł

Najciekawsze prace plastyczne publikowane są w wydawanym przez nas kalendarzu ściennym “Za życiem”:www.pro-life.pl/kalendarz

Ufam, że poprzez udział w tym konkursie młodzież pogłębi wiedzę dotyczącą wartości życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci.

Upoważniamy młodzież do wykorzystywania w pracach konkursowych fragmentów materiałów Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka (tekstów, zdjęć i filmów) zamieszczonych w serwisie internetowym: www.pro-life.pl

Bardzo prosimy aby w pracach konkursowych nie zamieszczać drastycznych zdjęć ani opisów. Takie prace będą odrzucane.

Z wybranymi, nagrodzonymi pracami można zapoznać się pod adresem: www.konkurs.pro-life.pl

Osoby zainteresowane powinny zgłosić się do nauczyciela plastyki, aby zapoznać się z regulaminem, formularzem zgłoszeniowym konkursu oraz plakatem informacyjnym.

Z wyrazami szacunku
Wojciech Zięba
prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka