Koło przyrodnicze – Glina

Glina to skała zwięzła. Została wydobyta w miejscowości Jaczów, z głębokości ok. 20 metrów. Lepiliśmy naczynia, a ukończone dzieła stworzyły wystawę, którą mogła oglądać cała społeczność szkolna.