KÓŁKO PRZYRODNICZE: HODOWLA PLEŚNI

Zakładając hodowlę pleśni zadawaliśmy sobie pytania: Czym ona jest? Jak wpływa na nasz organizm? Teraz wiemy, że wilgotne środowisko, podwyższona temperatura sprzyja jej rozwojowi. Wiemy, że jest pleśń nieszkodliwa i taka, która powoduje choroby. A z pewnością nie zdecydujemy się na odkrojenie spleśniałego kawałka i dalszą konsumpcję produktu.