KÓŁKO PRZYRODNICZE: DRUŻYNA SIR PET-ERA

Nie jesteśmy obojętni na losy naszej PLANETY. Dołączyliśmy do Drużyny SIT PET-ERA, czyli największego projektu edukacyjno-społecznego pod nazwą „Re-kologia. Projekt ma na celu podnoszenie świadomości ekologicznej w zakresie segregacji odpadów opakowaniowych, w szczególności odpadów z tworzyw sztucznych. To bardzo ważne, by od najwcześniejszych lat upowszechniać wśród dzieci wiedzę na temat właściwej gospodarki odpadami i mówić o korzyściach wynikających z recyklingu.