Informacje od katechetów szkolnych

1. Próby scholi dziecięcej – czwartki godzina 16:00 w salce nr 3 (klasy 1-3 dziewczęta i chłopcy)
2. Próba scholi młodzieżowej (klasy 7-8) – wtorek, 10.09 godz. 19:00.
3. Oaza dzieci Bożych – spotkanie organizacyjne – czwartek, 5.09 godzina 17:30, kolejne spotkanie 12.09, godzina 17:30 (klasy 1-3, dziewczęta i chłopcy)
4. Spotkanie dla kandydatów na ministrantów – spotkanie organizacyjne czwartek, 5.09 godz. 17:00, kolejne spotkanie wtorek, godzina 17:00 (klasy 2-3 chłopcy)
5. Wolontariat Szkolnego Koła Caritas (SKC) (dziewczęta i chłopcy klasy 7-8) – środa, 11.09 9 lekcja sala nr 16.