EMPATYCZNI KONSTRUKTORZY

W zeszłym tygodniu  rozmawialiśmy o niepełnosprawnościach. „Zdalniacy” obejrzeli filmiki edukacyjne o rodzajach niepełnosprawności, a podczas rozmowy wykazali się niezwykłą wrażliwością i empatią.  Drugoklasiści mają świadomość, że każdy z nas jest inny i tę inność należy tolerować i szanować, a pełnosprawność nie sprawia, że jesteśmy lepsi, tylko, że mamy lżej niż inni. Zadaniem uczniów było wymyślić i zaprojektować urządzenie, które mogłoby pomóc w codziennym funkcjonowaniu osobom z niepełnosprawnościami. Jak zwykle wykazali się niezwykłą pomysłowością i kreatywnością. Wózki inwalidzkie zostały wzbogacone o nowe funkcje, powstało kilka robotów wyręczających z niektórych czynności, a nawet wózki z funkcją latania.  Ale pojawiły się również zupełnie niezwykłe  projekty. Na szczególną uwagę zasługuje skafander interaktywny dla osób niewidzących i niedowidzących, oraz laska z kamerką, która głosowo ostrzega o przeszkodach.

red. A. Andrzejewska