Dzień Ziemi

Dzień Ziemi obchodzony jest 22 kwietnia. Współcześnie podkreśla się, że jest to dzień swoistej równowagi mogącej pomóc w odrzuceniu wzajemnych różnic między ludźmi odmiennych ras i religii . Niezależnie od wyznawanej wiary czy przynależności etnicznej, wszyscy ludzie dzielą między siebie tę samą planetę, która – według organizatorów Dnia Ziemi – jest naszym wspólnym dobrem.