BOGATSI O NOWĄ WIEDZĘ

19 marca uczniowie klas 3g i 7g udali się do Liceum Ogólnokształcącego nr 1, by wziąć udział w konferencji poświęconej tematowi roślin inwazyjnych. W Polsce stanowią one problem od lat 70. XX w, kiedy zostały wprowadzone do upraw w celach paszowych i dekoracyjnych. Najbardziej niebezpiecznym przedstawicielem tej specyficznej grupy jest barszcz Sosnowskiego. W upalne i słoneczne dni kontakt z sokiem tej rośliny powoduje poparzenia 2 i 3 stopnia, a w przypadku przedostania się soku do oczu może dojść do trwałego uszkodzenia wzroku. Ponadto znajdujące się w soku substancje chemiczne mogą powodować wysypki, owrzodzenia, a nawet powstawanie nowotworów. Dzięki prezentacji członka Dolnośląskiego Klubu Ekologicznego nasi uczniowie dowiedzieli się, jak nie sparzyć się barszczem, czyli poznali miejsca, w których królują niepożądani goście, a także dostali wskazówki, jak postępować w wypadku kontaktu z rośliną. Zdobyta podczas wykładu wiedza na pewno nie pójdzie w las, a uczestnicy konferencji bez kłopotu odróżnią parzący barszcz od podobnych rodzimych gatunków.