Komunikat dyrektora szkoły

Informuję Państwa, że zaplanowany  strajk rozpoczął się w naszej szkole 08.04.2019r. o godz. 6.30.  Strajk jest bezterminowy. Zwracam się ponownie z prośbą o zapewnienie opieki dzieciom. O wszelkich zmianach będę Państwa informowała.

Dyrektor szkoły

Alina Baranowicz